Hjem

SFO SØKNAD FOR SKOLEÅRET 2020/21


Se søknadsskjema for informasjon og priser.


Søknadsfristen for skoleåret 2020/2021 er 11. august 2020.

Formål


Fagerenget Montessoriskole SA skal etablere, og gi et faglig pedagogisk alternativ for grunnskolen fra 1. til 7. trinn.

Samvirkeforetaket skal drive Fagerenget Montessoriskole i samsvar med privatskoleloven.

Vi tar VIPPS  #87637