Hjem

NYE ELEVER: SØKNAD FOR SKOLEÅRET 2021/22


Se informasjon nedenfor!


Søknadsfristen for skoleåret 2020/2021 er 1. februar 2021!

Formål


Fagerenget Montessoriskole SA skal etablere, og gi et faglig pedagogisk alternativ for grunnskolen fra 1. til 7. trinn.

Samvirkeforetaket skal drive Fagerenget Montessoriskole i samsvar med privatskoleloven.

Vi tar VIPPS  #87637