Hjem

SFO

Vi er klar til å ta imot SFO søknad for elever på 1.-4.trinn ved Fagerenget Montessoriskole.
Søknadsfristen er 10. august, Søknadskjema kan lastes ned her.

Søknaden sendes til: post@fagerenget.no

Kostnader for årets SFO vil bli vedtatt på styremøtet i august 2019, ta utgangspunkt i fjorårets timetakster. 

Formål


Fagerenget Montessoriskole SA skal etablere, og gi et faglig pedagogisk alternativ for grunnskolen fra 1. til 7. trinn.

Samvirkeforetaket skal drive Fagerenget Montessoriskole i samsvar med privatskoleloven.

Vi tar VIPPS  #87637