Innsamling

Når søknaden ble godkjent startet vi jobben med å samle inn penger til drift og oppussing av skolen frem til skolestart. Fra juli 2018 vil statstilskuddet dekke alle kostnader til drift og vedlikehold.

Innsamlingen vil foregå på flere måter. Vi skal arrangere loppemarked og festmiddag i løpet av høsten, og et nytt lotteri til våren. Vi fortsetter å selge andeler og oppfordrer alle til å betale støttekontingent.

Målet for innsamlingen er kr 300 000 før 31. mars.

Hva trenger vi penger til

Drift av bygninger frem til skolestart

Oppussing av klasserom

Oppussing ganger og toaletter

Oppussing av kontorer

Innkjøp av læremateriell

Innkjøp tavler og prosjektører

Innkjøp av skrivepulter og stoler

Beis og maling utvendig

Oppgradering og sikring av uteområder

Drenering av grunnmur

Utdanning av lærere
Vi tar VIPPS  #87637