Innsamling

Når søknaden ble godkjent startet vi jobben med å samle inn penger til drift og oppussing av skolen frem til skolestart. Fra juli 2018 vil statstilskuddet dekke alle kostnader til drift og vedlikehold.

Innsamlingen vil foregå på flere måter. Vi skal arrangere loppemarked og festmiddag i løpet av høsten, og et nytt lotteri til våren. Vi fortsetter å selge andeler og oppfordrer alle til å betale støttekontingent.

Målet for innsamlingen er kr 300 000 før 31. mars.

Hva trenger vi penger til

 • Drift av bygninger frem til skolestart
 • Oppussing av klasserom
 • Oppussing ganger og toaletter
 • Oppussing av kontorer
 • Innkjøp av læremateriell
 • Innkjøp tavler og prosjektører
 • Innkjøp av skrivepulter og stoler
 • Beis og maling utvendig
 • Oppgradering og sikring av uteområder
 • Drenering av grunnmur
 • Utdanning av lærere
Vi tar VIPPS  #87637